بدنسازی

برنامه بدنسازی برای باشگاه بدنسازی به همراه عکس و مکمل بدنسازی زنان

FacebookTwitter

مقاله فرهنگ آموزی در ورزش جوامع

فرهنگ‌آموزی، کسب آمادگی‌های لازم برای عضویت یا مشارکت واقعی در یک اجتماع خاص، و در اصل فرآیندی آموزشی است. ورزش‌ها و بازی‌های گوناگون می‌توانند نقش مهمی در این فرآیند بازی کنند. مثلا، می‌توان استدلال کرد که فوتبال شخص را برای زندگی در جامعه آماده می‌کند. می‌توان ادعا کرد که فوتبال ارزش‌های بازی تیمی، رقابت، نظم و تریتیب، تندرستی را به ارزانی می‌کند. یعنی چیزهایی که برای موقعیت در اقتصاد ضروری هستند. کودکان و نوجوانان در بسیاری از جوامع بازی یا ورزش می‌کنند تا مهارت‌هایی چون تیراندازی با تیروکمان یا پرتاب نیزه در جوامع شکارچی برای پرورش مهارت‌های لازم جهت شکار مفید هستند.

در ادامه با bodybuilding.blogfa.com همراه باشید

اسباب‌بازی‌هایی که پدر و مادر به فرزندانشان می‌دهند در بسیاری از مواقع معنای فرهنگ‌آموزی دارند. مثلا، کامپیوتری که پدر و مادر آمریکایی به فرزندشان هدیه می‌کنند یا بازی "واری" که پدری از اقوام آشانتی در آفریقا به فرزندش هدیه می‌کند، نشان دهنده‌ی ارزش محاسبه در این دو جامعه است. این راهی است برای اطمینان از اینکه ارزش‌های مطلوب در ذهن جوانان جایگیر می‌شود.

لازم است که هر جامعه‌ای بنا به ویژگی‌های ارزشی‌اش فرزندانش را دسته‌بندی کند ... اسپارتهای باستان به جنگجو نیاز داشتند، آتنی‌ها به مفهوم قهرمان نیاز داشتند، عبریان باستان به دانش کتاب مقدس نیاز داشتند، آمریکایی‌های قرن نوزدهم به مدیر و تکنسین نیاز داشتند.

به همین ترتیب، نوع ورزش‌هایی که پدران و مادران برای فرزندانشان بر می‌گزینند انعکاس ارزش‌های مطلوب آنها است. افرادی که تاکید دارند فرزندشان فوتبال، و نه والیبال بازی کنند در واقع مشمول صدور بیانیه‌ای درباره ارزش‌های اجتماعی هستند. در بسیاری از مناطق جنوب آمریکا، فوتبال و ورزشی قلمداد می‌شود که برای سفیدپوستان طبقه‌ی متوسط است. بعضی اوقات والدین سفیدپوست می‌گویند که دوست ندارند فرزندانشان فوتبالیست شوند، زیرا فوتبال ورزشی خشن است. آن‌ها نگران ایمنی فرزندانشان هستند. در بسیاری از موارد، مهمتر از ترس صدمه خوردن، این شناخت است که کودکان آفریقایی - آمریکایی بیشتر دوست دارند والیبال بازی کنند تا فوتبال. فوتبال وسیله‌ای است که توسط آن، آن‌ها می‌توانند سطح تاثیر متقابل بین نژادها را محدود کنند. بنابراین، انتخاب بازی فوتبال در این بستر به ارزش‌های اجتماعی مربوط می‌شود و نوعی بیانیه‌ی اجتماعی است. وقتی پدر و مادر چیزی را برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند در واقع این ارزش‌ها را به آنان انتقال می‌دهند. نژادپرست یا غیر نژادپرست، انتخاب ورزش انتخاب ارزش است، و به واسطه‌ی این روند، فرزندان فرهنگ‌آموزی می‌شوند. آن‌ها میراث فرهنگی و اجتماعی‌شان را نه تنها از طریق بازی کردن بلکه از طریق راهنمایی‌های پدر و مادر و مربیان فرا می‌گیرند.

+سایر مقالات بدنسازی

مقالات ورزش


معرفی "انجمن‌های بدنسازی" ایران

1- انجمن forum.bodybuilder.ir (این انجمن بدنسازی در طی سال‌های اخیر بیشترین کاربر را جذب کرده و از انجمن‌های محدود در رشته بدنسازی میباشد)

2- انجمن‌های بدنسازی بادی لاین bodyline.ir شامل بخش‌های مختلف و بازدید قابل توجه روزانه (این انجمن از لحاظ انسجام اطلاعات مفیدی ارائه کرده)

3- انجمن‌های تخصصی بدنسازی bodybuilding.ir شامل اخبار بدنسازی و سایر فعالیت‌های مرتبط

4- سایت badansazi.org که به تازگی افتتاح شده و استارت خوبی هم داشته (فروم‌های خوبی در زمینه تغذیه بدنسازی داره)

+انجمن‌های بدنسازی

انجمن بدنسازی


مقاله حفظ اجتماع همراه ورزش

تا تکمیل شدن مقاله لطفا صبر کنید ...

فرهنگ پذیری و فرهنگ آموزی به تغییر مربوط می شوند و اجتماع و فرهنگ را واقعیت هایی پویا و پیوسته در تغییر می انگارند. اما، بسیاری از پژوهشگران ورزش در شگفتند که چگونه رویدادهای ورزشی می توانند در واقع علیه تغییر کار کنند، و


مقاله فرهنگ‌پذیری در ورزش

فرهنگ‌پذیری اشکال گوناگونی دارد. ممکن است ایده‌های جالبی جدید به یک جامعه معرفی شود و مورد پذیرش قرار نگیرند. در بسیاری از مواقع، فرهنگ‌ها آمادگی پذیرش برخی از نوآوری‌ها را ندارند. مثلا، در قرن‌های پانزده و شانزده میلادی مسیحیت به فرهنگ‌های گوناگون در جهان‌نو (قاره آمریکا) معرفی شد. در بسیاری از موارد، دین جدید چندسال پس از رفتن میسسونرها فراموش می‌شد. در این موارد، چنین پنداشته می‌شود که فرهنگ مزبور از لحاظ مبانیِ اقتصادی و فن‌شناسی، آمادگی لازم را برای پذیرش و ادغام جهان‌بینی مسیحی در خود نداشت. نوآوری‌های ورزشی نیز ممکن است چنین سرنوشتی داشته باشند اگر به فرهنگی معرفی شوند که آمادگی لازم را نداشته باشد یا این دو به حال یکدیگر نافع نیستند بازیِ چانکی را در نظر بگیرید. آمریکائیان سفیدپوست در سرزمین‌های سرخ‌پوستان جنوب شرقی (مانند چاکتورها) با این بازی آشنا بودند، اجرای آن را دیده بودند، و به لوازم آن نیز دسترسی داشتند. با وجود این، جامعه‌ی سفیدپوستان هرگز چانگی را نپذیرفت.

منتشر شده در وبلاگ بدنسازی

مقاله بدنسازی


سطح مقطع آناتومیکی و فیزیولوژیکی

یک تفاوت بین سطح مقطع آناتومیکی و فیزیولوژیکی باید قائل شد. سطح مقطع آناتومیکی از طریق برش عضله در زاویه مستقیم با محور طولی عضله به دست می‌آید. در صورتی که سطح مقطع فیزیولوژیکی جمع کل سطوح مقطع همۀ تارهای عضله است.

در عضلاتی که همه تارهای آنها دارای آرایش نوازی هستند، سطح مقطع آناتومیک و فیزیولوژیک یکسان است و در همۀ عضلات دیگر سطح مقطع فیزیولوژیک از سطح مقطع آناتومیک بزرگتر است.

حداکثر نیرویی که می‌تواند به وسیلۀ یک عضله تولید شود، تقریباً برابر 6 کلیوپوند در مجذور سانتی‌متر ناحیۀ سطح مقطع است. این نیرو، وابسته به ناحیۀ سطح مقطع، همچنین توسط عوامل دیگری نظیر سن، جنس، هماهنگی عضلانی و انگیزش تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مقالات بدنسازی


مقاله مکانیک عضله در بدنسازی

بلند کردن افقی و آرایش تارهای عضلانی

بلند کردن توسط یک عضله، متناسب با طول دسته‌های تار افقی عضله و تغییراتی که در زاویۀ اتصال آنها ایجاد می‌شود، انجام می‌پذیرد. حداکثر قدرت یک عضله، در 50% طول استراحت اولیه‌اش رخ می‌دهد، کوتاه شدن بیشتر، به وسیلۀ مکانیسم مکانیکی سُر خوردن رشته‌های انقباضی عضله امکان‌پذیر نیست. عضلاتی که دارای تارهای موازی هستند، به طور ویژه بالابری افقی بیشتری دارند، بنابراین به‌صورت عضله‌های سرعتی طراحی شده‌اند. مثلا عضلۀ دوشانه‌ای و عضلۀ دو سر بازویی، با زاویۀ اتصال منفرجه (90 تا 180 درجه) تارهای عضلانی، نمونه عضلانی هستند با بالابری افقی کمتر، اما قادرند حداکثر نیرو را اعمال کنند. این عضله‌ها بخصوص در مهارتهای قاپیدن و فعالیت‌های استقامتی مهم هستند، مثلاً عضلات پهن میانی،  پهن جانبی، راست قدامی و عضله چهارسر رانی. قدرت یک عضله به مجموع سطح مقطع تارهایش و زاویۀ اتصال آنها بستگی دارد.

مقالات بدنسازی را از Bodybuilding.blogfa.com دنبال کنید.

مقالات بدنسازی


بدنسازی: ورزش و تغییرات فرهنگی

توصیف و تحلیل تغییرات فرهنگی وظیفه‌ی اصلیِ مردم‌شناسیِ کاربردی است. تغییر، واقعیتی ثابت در اجتماعات انسانی است. محیط زیست تغییر می‌کند، انسان‌ها تغییر می‌کنند، عقاید تغییر می‌کنند، فرهنگ‌ها تغییر می‌کنند و ورزش‌ها تغییر می‌کنند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است. پویش تاریخ، جوهر پیشرفت است. تغییر به‌ویژه در قرن بیستم بسیار شدید بوده است، و در بیست سال پس از آن نیز یک بار دیگر دوبرابر شده است، اما به زودی هر سال دوبرابر خواهد شد. اگر در مورد عمق و سرعت تغییرات در چند دهه‌ی اخیر تردید دارید، کافی است یک شماره از مجله‌ی جغرافیای ملی را که متعلق به 30 سال پیش باشد بیابید و به اعلان‌های تبلیغاتی آن نگاه کنید. واقعیتی که پیش روی شما قرار می‌گیرد به نظر ناآشنا یا فراموش شده می‌رسد.

فرهنگ به دو شکل تغییر می‌کند، یا به سبب اختراع یا در نتیجه‌ی انتشار.

اختراع یا کشف، فرآیند درونی تغییر است. گونه‌ی ترکیبیِ جدیدی از گندم پرورش می‌یابد یا روش کارآمدتری برای کشتیرانی ابداع می‌شود. اختراع یکی از سرچشمه‌های تغییر در ورزش بدنسازی است.

مقالات ورزش


مردم‌شناسی کاربردی و ورزش بدنسازی

از بسیاری جهات، مردم‌شناسیِ ورزش نوع خاصی از مردم‌شناسیِ کاربردی است. مطالعه‌ی ورزش از دیدگاه میان - فرهنگی یا مقایسه‌ای همواره دلالت‌هاس عملی و کاربست‌های بالقوه خود را داشته است. به عبارت دیگر، مردم‌شناسیِ ورزش می‌تواند به روشنگری و همچنین معماریِ اجتماع کمک کند، و در هر دو مورد می‌تواند دارای پیامدهای عملی باشد.

کاربرد مستقیم یافته‌های مردم‌شناختی در مورد مسائل مربوط به ورزش نوعی معماریِ اجتماعی است. این کوشش‌ها به وضوح نشان‌دهنده‌ی کاربرد دانش هستند. برخی از موضوعات عملی که بیشتر مورد توجه پژوهشگران ورزش قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارتباط بین تغییرات فرهنگی و ورزش، نقش زنان در ورزش، رابطه‌ی بین نژاد یا وابستگی نژادی و ورزش، نقش ورزش در آموزش، ارتباط بین ورزش و خشونت، نقش ورزش در روابط بین‌الملل. در این فصل به بررسی این موارد و تشریح انواع مسائلی که مطرح شده است، پژوهش‌هایی که انجام شده است، و راه‌حل‌های پیشنهادی می‌پردازیم.

مباحث بعدی را از وبلاگ بدنسازی دنبال کنید.

مطالعه‌ی ورزش


بیت‌الله عباسپور پر کشیده‌ای فراموش‌ناشدنی ورزش بدنسازی ایران

بیت الله عباسپور اگرچه رفت اما هنوز به شدت بهش افتخار می‌کنم پرچم کشورمون رو بالا برد در آمریکا

وقتی این اتفاق ناگوار افتاد دسترسی به وبلاگ بدنسازی نداشتم که چند خطی رو برای ایشون بنویسم اما حالا می‌گم که کمتر کسی تواضع بیت الله عباسپور رو داشت

 

 دانلود ویدیو بیت الله عباسپور

بیتو عباسپور


زیست‌شناسی بافت (بافت‌شناسی)

گروه یکسانی از سلول‌ها با عملکرد و مشخصۀ مشابه، بافت نامیده می‌شود. بافت، ساختمان اندامهای موجود زنده را تشکیل داده و اعمال ویژه معینی را انجام می‌دهد. چهارنوع بافت اساسی وجود دارد:

1- بافت پوششی (Epithelial)

2- بافت همبند

3- بافت عضلانی

4- بافت عصبی

همه اندامهای بدن دارای بیش از یک بافت هستند. سلول‌های مسئول فعالیت ویژه اندام، تحت عنوان سلول های بافت اصلی (Parenchymal) شناخته شده‌اند.

سلول‌های بافت اصلی با سلول‌های نمادی ((Stroma(interstitium) که به عنوان بافت نگهدارنده و تغذیه‌ای هستند و شکل خارجی اندامها را تشکیل می‌دهند، متفاوت هستند.

هنگامی که نیازهای یک اندام افزایش می‌یابد، بافت ممکن است به وسیلۀ هیپرتروفی (افزایش در اندازۀ سلول‌ها) یا هیپرپلازیا (افزایش در تعداد سلول‌ها) واکنش نشان دهد.

همه بافت‌ها و اندامها از سه لایۀ اولیۀ جنینی منشاء گرفته‌اند:

1- بافت پوششی: اکتودرم، اندودرم و مزودِرم

2- بافت همبند: مزودِرم

3- بافت عضلانی: عمدتاً مزودِرم، مقداری اکتودرم

4- بافت عصبی: اکتودرم

زیست شناسی